Tujuan serta Manfaat Akikah Bagi Anak

Tiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT, pasti mempunyai khasiat serta hikmah yang besar untuk umat manusia. Apalagi, dalam penciptaan langit serta bumi, apalagi makhluk yang sangat kecil juga, ada hikmah yang besar di dalamnya. Serta tidak terdapat yang percuma diciptakan oleh Allah. Allah pula tidak merasa malu, sebab menghasilkan makhluk yang kecil, kendati dalam pemikiran manusia merugikan.

Sebetulnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berbentuk nyamuk ataupun yang lebih rendah dari itu. Ada pula orang- orang yang beriman, hingga mereka percaya kalau perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, namun mereka yang kafir berkata,” Apakah iktikad Allah menjadikan ini buat perumpamaan?” Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, serta dengan perumpamaan itu( pula) banyak orang yang diberi- Nya petunjuk. Serta tidak terdapat yang disesatkan Allah kecuali orang- orang yang fasik.”( QS al- Baqarah[2]: 26) dalil melaksanakan aqiqah .

Dengan penjelasan ayat di atas, jelaslah kalau perihal itu buat menguji umat manusia, apakah dengan perumpamaan itu mereka jadi orang yang bersyukur ataupun kufur( ingkar).

Dalam ayat lain, Allah menegaskan kalau dalam penciptaan langit serta bumi, sebetulnya ada isyarat untuk orang yang berpikir.( Ialah) orang- orang yang mengingat Allah sembari berdiri ataupun duduk ataupun dalam keadan tiduran serta mereka memikirkan tentang penciptaan langit serta bumi( seraya mengatakan),” Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menghasilkan ini dengan percuma, Mahasuci Engkau, hingga peliharalah kami dari siksa neraka.”( QS Ali Imrah[3]: 191).

Juga demikian halnya dengan tujuan akikah buat menyembelih hewan dikala kelahiran anak. Selaku bagian dari fikih ibadah, akikah memiliki banyak hikmah. Bagi Syekh Abdullah Nashih Ulwan dalam kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam, akikah mempunyai sebagian hikmah. Awal, menghidupkan sunah Nabi Muhammad SAW dalam meneladani Nabi Ibrahim AS, tatkala Allah SWT menebus putra Ibrahim yang tercinta Ismail AS Aqiqah murah Jakarta .

Kedua, dalam akikah memiliki faktor proteksi dari setan yang bisa mengusik anak yang terlahir itu, serta ini cocok dengan arti hadis, yang maksudnya,” Tiap anak itu tergadai dengan akikahnya.” Sehingga, anak yang sudah ditunaikan akikahnya insya Allah lebih terlindung dari kendala setan yang kerap mengusik kanak- kanak. Perihal inilah yang diartikan oleh Imam Ibnu Qayyim al- Jauziyah” kalau lepasnya ia dari setan tergadai oleh akikahnya”.

Ketiga, akikah ialah tebusan untuk anak buat membagikan syafaat untuk kedua orang tuanya nanti pada hari akhir, sebagaimana Imam Ahmad berkata,” Ia tergadai dari membagikan syafaat untuk kedua orang tuanya( dengan akikahnya).”

Keempat, ialah wujud pendekatan diri kepada Allah SWT sekalian selaku bentuk rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah SWT dengan lahirnya si anak.

Kelima, akikah selaku fasilitas menampakkan rasa gembira dalam melakukan syariat Islam serta bertambahnya generasi mukmin yang hendak perbanyak umat Rasulullah SAW pada hari kiamat.

Keenam, akikah bisa menguatkan ukhuwah( persaudaraan) di antara warga. Ketujuh, ialah fasilitas buat merealisasikan prinsip- prinsip keadilan sosial serta menghapuskan indikasi kemiskinan di dalam warga. Misalnya, dengan terdapatnya daging yang dikirim kepada fakir miskin.

Syukur nikmat

KH Muhammad Sholikhin dalam bukunya” Mukjizat serta Teka- teki 5 Rukun Islam: Menanggapi Tantangan Era” mengatakan, dalam ibadah akikah tercantum faktor tarbiyah( pembelajaran), ialah mendidik ketakwaan anak supaya jadi orang yang dekat( taqarrub) kepada Allah, dan melenyapkan sifat- sifat kebinatangan pada diri anak, sebab manusia pada biasanya pula mempunyai sifat- sifat hewaniah yang wajib dihilangkan dengan norma etika keagamaan.

Baca Juga : Metode MENGIRIM Benda Melalui JNE Untuk Pendatang baru 2021

Di samping itu, akikah pula bertujuan buat mendidik anak jadi hamba yang dekat dengan Allah SWT. Karena, akikah itu sendiri merupakan aksi berkurban. Perbedaannya dengan qurab( kurban) pada hari Idul Adha terletak pada syariatnya.

Bila kurban pada bulan Dzulhijjah disyariatkan sehubungan dengan kejadian haji, serta tertentu untuk yang sanggup dan mempunyai kehendak yang sama dengan prosesi haji, sebaliknya akikah merupakan kurban hewan buat diri individu selaku penebusan terhadap jiwa anak yang baru lahir,” tulisnya.

Serta secara spesial, tujuan serta khasiat akikah merupakan ialah wujud syukur atas anugerah yang diberikan Allah kepada seseorang Muslim, dengan kedatangan buah hati dalam kehidupan keluarganya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *